53. A-Nadjm (De Ster)

1. Bij de ster wanneer zij ondergaat,
Waalnnajmi itha hawa

2. Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,
Ma dalla sahibukum wama ghawa

3. Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
Wama yantiqu AAani alhawa

4. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.
In huwa illa wahyun yooha

5. Hij, die grote macht heeft, onderwees hem,
AAallamahu shadeedu alquwa

6. Die kracht bezit. Zo is hij volmaakt geworden
Thoo mirratin faistawa

7. En hij staat aan de hoogste horizon.
Wahuwa bial-ofuqi al-aAAla

8. Hij naderde en kwam steeds nader.
Thumma dana fatadalla

9. En werd als de spanning van twee bogen, Ja, nog dichter bij,
Fakana qaba qawsayni aw adna

10. En Hij (Allah) openbaarde aan Zijn dienaar hetgeen Hij wilde openbaren.
Faawha ila AAabdihi ma awha

11. Het hart loog niet over wat het zag.
Ma kathaba alfu-adu ma raa

12. Wilt gij dan met hem redetwisten over hetgeen hij heeft gezien?
Afatumaroonahu AAala ma yara

13. En voorzeker, hij zag hem ook bij een andere nederdaling.
Walaqad raahu nazlatan okhra

14. Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan,
AAinda sidrati almuntaha

15. Waarnaast de Tuin van Verblijf is.
AAindaha jannatu alma/wa

16. Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde
Ith yaghsha alssidrata ma yaghsha

17. Wendde zijn oog zich niet af, noch ging het de grens te buiten.
Ma zagha albasaru wama tagha

18. Voorwaar, hij zag de grote tekenen van zijn Heer.
Laqad raa min ayati rabbihi alkubra

19. Hebben jullie dan nagedacht over Laat en ‘Oezzaa?
Afaraaytumu allata waalAAuzza

20. En een ander, de derde, Manaat?
Wamanata alththalithata al-okhra

21. “Zijn voor u de mannelijke wezens en voor Hem de vrouwelijke?”
Alakumu alththakaru walahu al-ontha

22. Dat is dan een onrechtvaardige verdeling;
Tilka ithan qismatun deeza

23. Dit zijn slechts namen die gij uitgedacht hebt – gij en uw vaderen – waarvoor Allah geen gezag heeft nedergezonden. Zij volgen slechts hun vermoedens en begeerten. En voorzeker de leiding van hun Heer is nu tot hen gekomen.
In hiya illa asmaon sammaytumooha antum waabaokum ma anzala Allahu biha min sultanin in yattabiAAoona illa alththanna wama tahwa al-anfusu walaqad jaahum min rabbihimu alhuda

24. Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt?
Am lil-insani ma tamanna

25. Neen, aan Allah behoren het Hiernamaals en deze wereld.
Falillahi al-akhiratu waal-oola

26. En hoevele engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak van geen nut zal zijn, behalve nadat Allah verlof heeft gegeven aan wie Hij wil en wie Hem behaagt.
Wakam min malakin fee alssamawati la tughnee shafaAAatuhum shay-an illa min baAAdi an ya/thana Allahu liman yashao wayarda

27. Zij, die niet in het Hiernamaals geloven geven de engelen vrouwelijke namen,
Inna allatheena la yu/minoona bial-akhirati layusammoona almala-ikata tasmiyata al-ontha

28. Maar zij hebben daar geen kennis van. Zij volgen alleen een vermoeden en het vermoeden kan tegen de waarheid niets baten.
Wama lahum bihi min AAilmin in yattabiAAoona illa alththanna wa-inna alththanna la yughnee mina alhaqqi shay-an

29. Wend u daarom van hem af die zich van de gedachtenis aan Ons afwendt, en die niets wenst dan het leven dezer wereld.
FaaAArid AAan man tawalla AAan thikrina walam yurid illa alhayata alddunya

30. Zo ver reikt hun kennis. Voorwaar, uw Heer kent het beste degene die van Zijn pad afdwaalt en Hij kent het beste degene die Zijn leiding volgt.
Thalika mablaghuhum mina alAAilmi inna rabbaka huwa aAAlamu biman dalla AAan sabeelihi wahuwa aAAlamu bimani ihtada

31. En aan Allah behoort hetgeen in de hemelen en hetgeen op aarde is, opdat Hij degenen die slecht deden moge vergelden voor hetgeen zij hebben gewrocht en opdat Hij degenen die goed doen, met het beste moge belonen.
Walillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi liyajziya allatheena asaoo bimaAAamiloo wayajziya allatheena ahsanoo bialhusna

32. Zij, die behalve kleine feilen, de ergste zonden en slechtheden vermijden – voorwaar, uw Heer is de Heer der Alomvattende Vergiffenis. Hij kende u toen H. u uit aarde deed ontstaan en toen gij een embryo waart in de baarmoeder uwer moeder. Prijst daarom uzelf niet om reinheid. Hij kent de godvruchtigen het beste.
Allatheena yajtaniboona kaba-ira al-ithmi waalfawahisha illa allamama inna rabbaka wasiAAu almaghfirati huwa aAAlamu bikum ith anshaakum mina al-ardi wa-ith antum ajinnatun fee butooni ommahatikum fala tuzakkoo anfusakum huwa aAAlamu bimani ittaqa

33. Ziet gij hem die zich afwendt (van het rechte pad)
Afaraayta allathee tawalla

34. Die weinig geeft en zich dan onthoudt?
WaaAAta qaleelan waakda

35. Bezit hij de kennis van het onzichtbare, zodat hij kan zien?
aAAindahu AAilmu alghaybi fahuwa yara

36. Is hem niet verteld over hetgeen in de geschriften van Mozes staat,
Am lam yunabba/ bima fee suhufi moosa

37. En van Abraham, die de geboden hield?
Wa-ibraheema allathee waffa

38. Dat geen drager van last de last van een ander zal dragen;
Alla taziru waziratun wizra okhra

39. En dat de mens niet meer kan krijgen dan hetgeen waarnaar hij streeft.
Waan laysa lil-insani illa ma saAAa

40. En dat zijn streven spoedig zal worden opgemerkt;
Waanna saAAyahu sawfa yura

41. Dan zal hij er volledig voor worden beloond.
Thumma yujzahu aljazaa al-awfa

42. En dat alles uiteindelijk tot uw Heer komt,
Waanna ila rabbika almuntaha

43. En dat Hij het is, Die (de mensen) laat lachen en (hen) laat huilen:
Waannahu huwa adhaka waabka

44. En dat Hij het is, Die de dood veroorzaakt en het leven geeft.
Waannahu huwa amata waahya

45. En dat Hij de twee echtgenoten schept, de vrouwelijke en de mannelijke
Waannahu khalaqa alzzawjayni alththakara waal-ontha

46. Uit de kleine levenskiem wanneer deze is aangepast:
Min nutfatin itha tumna

47. En dat de volgende opwekking (tot leven) op Hem rust:
Waanna AAalayhi alnnash-ata al-okhra

48. En dat Hij het is Die voldoening en rijkdom geeft
Waannahu huwa aghna waaqna

49. En dat Hij de Heer van Sirius is.
Waannahu huwa rabbu alshshiAAra

50. En dat Hij de oude (stam van Aad) vernietigde
Waannahu ahlaka AAadan al-oola

51. En de Samuud, dus Hij spaarde niet:
Wathamooda fama abqa

52. En daarvóór het volk van Noach. Waarlijk waren zij zeer onrechtvaardig en onmatig.
Waqawma noohin min qablu innahum kanoo hum athlama waatgha

53. En de omgeworpen steden wierp Hij met kracht neer:
Waalmu/tafikata ahwa

54. Dus werden zij bedekt door dat wat bedekte.
Faghashshaha ma ghashsha

55. Welke van de goede daden van jouw Heer wil jij dan in twijfel trekken?
Fabi-ayyi ala-i rabbika tatamara

56. Deze waarschuwer is gelijk aan de vroegere waarschuwers.
Hatha natheerun mina alnnuthuri al-oola

57. Het Uur nadert,
Azifati al-azifatu

58. Niemand behalve Allah kan het ontsluieren.
Laysa laha min dooni Allahi kashifatun

59. Verwondert gij u dan over deze aankondiging?
Afamin hatha alhadeethi taAAjaboona

60. En lacht gij in plaats van te wenen,
Watadhakoona wala tabkoona

61. Terwijl gij achteloos zijt?
Waantum samidoona

62. Werpt u voor Allah neder en aanbidt (Hem).
Faosjudoo lillahi waoAAbudoo

atoer-vorigesurahhoofdstuk-svAllahalqamar-volgendesurahhoofdstuk-svAllah


Het woord Ster, waaraan dit hoofdstuk zijn naam ontleent, komt in het eerste vers voor. Het vorige hoofdstuk handelt over het succes der gelovigen en dit spreekt van de grootheid, waartoe de Heilige Profeet (s.a.w.) moet komen – aldus staan de twee hoofdstukken met elkaar in verband. De eerste paragraaf verklaart, dat de HeiligeProfeet (s.a.w.) niet dwaalt en dat hij derhalve – daar hij op de rechte weg is – tot de verhevenste grootheid moet komen, waartoe een mens zich maar kan verheffen; ze veroordeelt afgodendienst, die de mens belet naar grootheid te streven en zich tot de hoge verhevenheid te verheffen, waartoe hij kan opklimmen. De tweede paragraaf verklaart, dat niets tegen de waarheid kan baten, terwijl de derde melding maakt van Allah’s macht, zoals die in de vernietiging der valsheid is geopenbaard. De openbaring van dit hoofdstuk kan geplaatst worden in het vijfde jaar der Roeping, en bijgevolg behoort het, evenals het vorige hoofdstuk, tot het Vroeg – Makkaanse tijdperk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s