ARTIKELEN

De Koran lezen met meerdere intenties

Wat is jouw intentie tijdens het reciteren van de Koran?

De Profeet Muhammad (small-SAW) heeft gezegd,

“Acties worden beoordeeld door de intenties van de individueel, degene zal krijgen wat hij van plan was.” Hadith – Saheeh al-Bukhaaree, Muslim

Het hebben van goeie intenties was de weg waarlangs de Sahaba (moge Allah tevreden met hen zijn) hun beloning zochten. De metgezellen van de Profeet Muhammad (small-SAW) stonden bekend als de oprechte dienaren van Allah (small-Subhanahu-wa-Taala). De beste generatie van de mensheid. Zij gebruikte meerdere intenties om meerdere beloningen te ontvangen voor elke actie.

Ibn Kathir (moge Allah hem genadig zijn) zei:

“De intentie reikt verder dan de actie.”

Hier zijn een aantal intenties die goed zijn voor ons om te maken, tijdens het reciteren van de edele Koran:

1. We moeten de Koran reciteren en Allah (de Ontwikkelaar) vragen om het in ons voordeel te laten bemiddelen. Profeet Muhammad (small-SAW) heeft gezegd,

“Lees de Koran, want het zal komen als een bemiddelaar voor zijn voordragers op de Dag der Opstanding.” Hadith – Muslim

2. We moeten een intentie hebben voor de toename van onze goede daden omdat de Profeet Muhammad (small-SAW) zei:

“Degene die de Koran reciteert zal per letter een goede daad krijgen, en een goede daad zal vertienvoudigd worden.” Hadith – at-Tirmidhee

3. We moeten de redding van het Hellevuur opzoeken door de Koran te reciteren. Zoals Allah (de Rechter) heeft gezegd in de Koran:

“O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die Allah (God) niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden.” KoranAt-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) regel 6.

4. Wij moeten ons best doen om onze harten te vullen met de Koran. De Profeet Muhammad (small-SAW) zei:

“Voorzeker, degene die geen Koran in zichzelf heeft (het hart), is net als een verwoest huis.” Hadith – at-Tirmidhee

5. Wij moeten de intentie hebben om te handelen naar elk vers die wij reciteren van de Koran, zodat we de meeste verheven status kunnen bereiken in het Paradijs, omdat de Profeet Muhammad (small-SAW) heeft gezegd,

“Er zal worden gezegd – aan degene die de Koran heeft gememoriseerd – ‘Reciteer en sta op, reciteer melodieus net zoals jij reciteerde in de wereld. Want voorzeker jouw rang zal bepaald worden bij de laatste Ayah (zin) die jij zal reciteren'” Hadith – Abu Dawood en at-Tirmidhee

6. Bij het reciteren van de Koran moeten wij wensen dat Allah (de Hersteller) ons zal genezen van de ziektes in onze harten en lichamen. We moeten ook hoop hebben dat Allah (de Rechtvaardige) zijn genade zal neerdalen op ons vanwege onze overweging.

“En van de Koran openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor de gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies.” KoranAl-‘Isrā (De Nachtelijke Tocht) regel 82.

7. En wij zouden ook de intentie moeten hebben om kalmte tot stand te brengen in onze harten. Allah (de Begunstiger) zegt namelijk in de Koran:

“Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.” Koran – Ar-Ra’d (De Donder) regel 28.

8. Wij moeten de intentie hebben dat de Koran het leven van onze harten zal worden, het licht van ons zicht en de oorzaak voor het vertrek van ons verdriet en zorgen, zoals de Profeet Muhammad (small-SAW) zei in zijn dua (smeekbede),

“O Allah (God) maak de Koran de lente van mijn hart, het licht van mijn borst en gezicht, en het vertrek van mijn droefheid en verdriet.”

9. Wij zouden de intentie moeten hebben dat de Koran een oorzaak zal zijn voor begeleiding, Allah (de Gids naar het Juiste Pad) zegt:

“Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden.” KoranAl-Baqarah (De Koe) regel 2.

10. Wij moeten de Koran reciteren met de bedoeling dat wij zullen sterven op het pad van de Koran, net als Uthman (moge Allah tevreden zijn met hem) die gemarteld werd tijdens het reciteren van de Koran. Ibn Katheer heeft gezegd,

“Degene die voor iets leeft zal ervoor doodgaan, en wie sterft met datgene zal ermee worden opgewekt.” Ibn Kathir baseerde deze uitspraak op de verklaring van Allah (de Meest Verhevene):

“Verbeelden diegenen die slechte daden doen, dat Wij hen zullen behandelen zoals hen, die geloven en goede werken verrichten, zodat hun leven en hun dood gelijk zullen zijn? Verkeerd is hun oordeel.” KoranAl-Djaasi’jah (Het Knielen) regel 21.

11. Wij moeten de Koran reciteren met de hoop dat wij dichterbij Allah (de Waakzame) zullen komen, door de liefde van Zijn toespraak. Zoals is vermeld in de Hadith:

“Jij zal zijn met degene waarvan jij houdt” Hadith – al-Bukharee (6167)

12. Wij moeten de voornemen hebben dat onze recitatie van de Koran een oorzaak zal zijn tot het verhogen van onze Imaan (geloof).

“En wanneer er een Soerah wordt nedergezonden, zijn er sommigen hunner die zeggen: “Wie uwer heeft deze in geloof doen toenemen?” Maar de gelovigen doet dit in geloof toenemen en zij verheugen zich daarover.” KoranAt-Taubah (Berouw) regel 124.

13. De Koran reciteren met de bedoeling om onze kennis van onze Heer te vermeerderen, zodat wij onze nederigheid kunnen verhogen en meer behoefte zullen hebben aan Allah (de Zelfbestaande). Zodat wij Zijn hulp zullen zoeken te alle tijden in ons leven. Één van de bedoelingen van het reciteren is dat wij hopen op de grote deugd, waarin de Koran de reden zal worden dat Allah (de Beschermende Vriend) ons zal kiezen, zodat wij zullen behoren tot de speciale mensen, de Profeet Muhammad (small-SAW) heeft gezegd,

 “Allah heeft Zijn eigen volk onder de mensen” Zij zeiden: “O boodschapper van Allah, wie zijn dat?” Hij zei: “De mensen van de Koran, de mensen van Allah en degenen die het dichts bij hem zijn” Hadith – ibn Majah (215)

14. Één van de meest belangrijkste intenties, en de intentie die in de voorhoede moet zijn, is dat wij Allah (de Alwetende) aanbidden door het reciteren van de Koran. Want Allah (de Getuige) vermeld,

“Of maak het iets langer – en zeg de Koran duidelijk en aandachtig op.” KoranAl-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) regel 4.

Na al deze intenties, vraag jezelf af, wat is jouw intentie wanneer jij de Koran reciteert?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s